Copyright 2018 - Custom text here

REGLEMENT GROEPSACCOMMODATIE “HOF von HOOGSTEDE”.

 

 -                       Meldt U zich bij de beheerder.

-                       Alle op het terrein aanwezige personen worden geacht op de hoogte te zijn van de geldende regels. Overtredingen van de regels kan verwijdering uit de accommodatie en/of van het terrein tot gevolg hebben.

-                       Tussen 23.00 uur en 07.00 uur heerst er rust. Dus binnen en/of buiten geen harde muziek of volksgezang.

-                       Gedraagt U zodanig dat U niemand overlast bezorgt. Respecteer elkaars mening/overtuiging en houdt U aan de aanwijzing van de beheerder en/of leiding.

-                       Het is verboden de naast liggende landerijen te betreden, als mede de buren overlast te bezorgen.

-                       Het bedrijf behoudt zich het recht voor, U voor toegebrachte schade aansprakelijk te stellen. Dit wordt voor vertrek met U verrekend (indien mogelijk).

-                       Houdt het terrein en de accommodatie schoon en beschadig ze niet. Het afval dient in gesloten vuilniszakken in de daarvoor betreffende schuur te worden geplaatst.

-                       Het is niet toegestaan om de bedden te verplaatsen.

-                       Het is in verband met brandgevaar ten strengste verboden te roken op de slaapzaal, slaapkamers en in de keuken. Per overtreding zullen wij 50 euro van de borg inhouden. Deze regel stellen wij in om de veiligheid binnen de accommodatie te verhogen.     

-                       Een kampvuur is alleen mogelijk na overleg en toestemming van de beheerders.

-                       Wij kunnen niet aangesproken worden uit hoofde van wettelijke aansprakelijkheid voor letsel en/of schade aan perso(o)n(en) en eigendom(men).

-                       Huisdieren worden alleen toegelaten als daar vooraf toestemming voor is gegeven. De kosten hiervoor zijn 5 euro per dier.

-                       Geef aan wanneer U vertrekt dan kan de beheerder (eventueel samen met U) de accommodatie inspecteren op eventuele onvolkomenheden. Dit is een eerste inspectie, tijdens het  schoonmaken zal een definitieve inspectie plaatsvinden.

-                       Het gebruik van de houtkachel is op eigen risico. Alleen door ons geleverd hout mag in de houtkachel gestookt worden.

-                       Het gebruik van de aanwezige speeltoestellen is op eigen risico!

-                       Bij annulering zijn de Recron voorwaarden van kracht.

-                       De matrassen mogen niet beslapen worden zonder hoeslaken.